MENU...
Facebook
hexade.com

Wyobraźnia

Przeczytałem, że Platon wierzył, iż siedliskiem wyobraźni jest wątroba. Narząd błyszczący, w którym odbijać się może rzeczywistość. Interesujące stanowisko…

F. Bacon określił ludzką wyobraźnie, jako „zdolność przeprowadzania nielegalnych małżeństw i rozwodów między rzeczami.” Jak udało mi się później doczytać pewien francuski psychoanalityk był przekonany, że podstawową treścią ludzkiej wyobraźni jest fałszywe przekonanie o sobie samym.
 
Treści pojawiające się w wyobraźni nie są czymś przypadkowym. Stanowią jedno z ważnych zwierciadeł sytuacji jednostki oraz czasów, w których żyje.
 
Ks. Marek Dziewecki pisze, że „Wyobraźnia - jak wszystko w człowieku - odsłania swoje podwójne oblicze. Może ona spełniać funkcję pozytywną, np. diagnostyczną, poznawczą, motywacyjną a nawet terapeutyczną”. S. Isaacs twierdzi, że bogactwo, głębia i precyzja myślenia danej osoby zależy od jakości i plastyczności jej wyobraźni a także od zdolności do konfrontowania własnej wyobraźni z obiektywną rzeczywistością.
 
To wyobraźnia daje nam możliwości tworzenia obrazu. Dzięki wyobraźni widzimy światy, które potem przy odrobinie wprawy potrafią tworzyć nasze dłonie. Tę wyobraźnię można ćwiczyć i wychowywać. Formy i treści wyobraźni kształtują się w okresie dzieciństwa i dojrzewania. Pierwszym zadaniem człowieka jest stworzyć sobie szanse do rozwoju i wyrażania własnej wyobraźni. Trzeba też nauczyć się przezwyciężyć destrukcyjne treści wyobraźni. Istotnym zadaniem projektanta jest, więc promowanie wyobraźni. Tej inteligentnej i twórczej.

Zobacz Też...